آزمون آسکی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون آسکی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 98/2/11 و 98/2/12 در مرکز مهارتهای بالینی و بیمارستان امین برگزار خواهد شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir