آزمون آسکی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع می رساند آزمون آسکی دستیاران روز 4شنبه و 5شنبه مورخ 11و 12 اردیبهشت 98 در مرکز مهارتهای بالینی و درمانگاه امین برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir