معاونت تحصیلات تکمیلی

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/06/21-8:05

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 96-95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-10:54

انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و Ph.D) از تاریخ 13 لغایت 19 شهریور ماه 95 خواهد بود.انتخاب واحد پایان نامه دانشجویان ارشد و  Ph.D از طریق ورود به سامانه سما انجام پذیر می باشد. خواهشمند است دانشجویان گرامی از مراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد پایان نامه خودداری نمایند. لازم به ذکر است که این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و عواقب عدم انتخاب واحد در زمان تعیین شده به عهده دانشجو خواهد بود.

ترتیب اسامی نویسندگان در نگارش مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/19-10:39

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی براساس بند سه صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بشرح ذیل است:

تحت هر شرایطی استاد راهنما بعنوان نویسنده مسئول و دانشجو با توافق استاد راهنما نفر اول یا دوم میباشد.

تمدید فرصت ثبت نام در سامانه ثریا بنیاد نخبگان تا تاریخ 10 مرداد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/05-9:08

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد وPh.D می رساند که فرصت ثبت نام در سامانه ثریا بنیاد نخبگان تا تاریخ 10 مرداد 95 تمدید گردید. دانمشجویان ممتاز و استعداد درخشان می توانند جهت ثبت نام در سمانه ثریا بنیاد نخبگان تا تاریخ 10 مرداد ماه 95 اقدام نمایند.لازم به ذکر است که به ثبت نامهای پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد.

دفاع از پروپوزال در تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/01/18-10:06

مدت زمان برای دفاع از پروپوزال:

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که در جلسه دفاع از پروپوزال در واحد تحصیلات تکمیلی مدت زمان دفاع شامل: عنوان، بین مسئله، هدف، نوآوری و روش کار 8 تا 10 دقیقه می باشد.

ابلاغیه در خصوص برون داد پایان نامه فارغ التحصیلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/17-14:52

پایان نامه های کاربردی یا فن آورانه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-10:31

نامه شماره 4849 مورخ 94/8/20 مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر مصوبه نود و دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 94/6/17 در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه نمره پایان نامه های کاربردی یا فن آورانه مطرح و ضمن تأیید کلسات آن مقرر شد این امر به مدت یکسال برای دوره های دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

جدول مربوطه برای گروههای آموزشی ارسال گردیده است

فراقت از تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی با ارائه پذیرش چاپ یک مقاله با IF بالاتر از 2

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-10:22

نامه شماره 5134 مورخ 94/9/3 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص بند 2 صورتجلسه نود و چهارمین شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 94/8/26 مبنی بر پذیرش مقالات چاپ شده در مجلات با IF بالاتر از 2 و یا نمایه Q1 بعنوان جاگیزین شرط دو مقاله برای صدور مجوز دفاع از پایان نامه دکتری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir