معاونت تحصیلات تکمیلی

دفاع از پروپوزال در تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/01/18-10:06

مدت زمان برای دفاع از پروپوزال:

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که در جلسه دفاع از پروپوزال در واحد تحصیلات تکمیلی مدت زمان دفاع شامل: عنوان، بین مسئله، هدف، نوآوری و روش کار 8 تا 10 دقیقه می باشد.

ابلاغیه در خصوص برون داد پایان نامه فارغ التحصیلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/17-14:52

پایان نامه های کاربردی یا فن آورانه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-10:31

نامه شماره 4849 مورخ 94/8/20 مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر مصوبه نود و دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 94/6/17 در خصوص دستورالعمل نحوه محاسبه نمره پایان نامه های کاربردی یا فن آورانه مطرح و ضمن تأیید کلسات آن مقرر شد این امر به مدت یکسال برای دوره های دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

جدول مربوطه برای گروههای آموزشی ارسال گردیده است

فراقت از تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی با ارائه پذیرش چاپ یک مقاله با IF بالاتر از 2

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-10:22

نامه شماره 5134 مورخ 94/9/3 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص بند 2 صورتجلسه نود و چهارمین شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 94/8/26 مبنی بر پذیرش مقالات چاپ شده در مجلات با IF بالاتر از 2 و یا نمایه Q1 بعنوان جاگیزین شرط دو مقاله برای صدور مجوز دفاع از پایان نامه دکتری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/22-13:00

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94 می رساند که انتخاب واحد دانشجویان عادی در تاریخ 94/6/28 و دانشجویان پردیس خودگردان (مازاد شهریه پرداز) در تاریخ 94/6/31 انجام می گیرد.لازم به ذکر است شروع کلاسهای دانشجویان ارشد جدیدالورود از تاریخ 94/6/28 می باشد.

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/21-9:43

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

 

برنامه دروس انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد گروه قارچ و انگل شناسی نیمسال اول 95-94

رديف

شماره درس

نام درس

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir