معاونت تحصیلات تکمیلی

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/05/07-8:14

بورس تحقیقاتی دفتر DAAD آلمان

تاریخ ایجاد شنبه,2017/05/06-8:58

تکمیل ظرفیت دوره های پزشکی عمومی و دکتری تخصصی با دانشجویان سایر دانشگاهها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/05/03-12:18

فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/05/03-10:23

اضافه شدن یک تبصره به ماده 8 آئین نامه برگزاری دوره MD/PhD مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 9/3/1389

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/04/18-14:48

گرنتهای پژوهشی مرکز علمی تحقیقات راهبردی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/04/05-12:48

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir