معاونت تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه آزمون مصاحبه دکترای تخصصی (Ph.D) رشته باکتری شناسی پزشکی سال تحصیلی 97-96

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/07/09-11:59

ابلاغ وضعیت حقوقی دانشجویان دکتری تخصصی دارای مرخصی بدون احتساب در سنوات

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-10:42

در خصوص استفاده از کمک هزینه تحصیلی در دوران مرخصی زایمان، به استناد ماده 5-50 آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی، دریافت کمک هزینه تحصیلی و سایر مزایای دانشجویی در پایان هر ماه منوط به صدور گواهی حضور تمام وقت و انجام وظایف محوله از سوی گروه آموزشی ذیربط می باشد.

(نامه شماره 1931 مورخ 4/4/96 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

فرم گزارش پیشرفته 6 ماهه انجام کار بروز رسانی شد

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-10:36

ثبت درخواست موضوع یا عنوان و کلید واژه های پژوهش بصورت برخط (online) و بهره مند شدن مجموعه های دانشگاهی و پژوهشی ذیربط با نمونه گزارش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/06/14-10:45

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/12-13:02

نشانی و اطلاعات محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تیر 96 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/12-12:55

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir