معاونت تحصیلات تکمیلی

نشانی و اطلاعات محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تیر 96 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:55

لزوم نمایه کردن مقالات در بانک اطلاعاتی ESCI

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:48

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:44

فراخوان

فرآیند تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه (مصوبه معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ها)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-12:30

حضور فیزیکی دانشجویان Ph.D که بخش عملی پایان نامه آنها به پایان رسیده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-12:16

"موضوع حضور فیزیکی دانشجویان Ph.D  که بخش عملی پایان نامه آنها به پایان رسیده و تنها نگارش پایان نامه و اخذ پذیرش مقاله آنان باقی مانده است مطرح و مقرر گردید در صورت تایید استاد راهنما مبنی بر عدم نیاز گروه به حضور فیزیکی دانشجویان، پرداخت کمک هزینه  بدون حضور فیزیکی حداکثر تا 3 ماه بلامانع است.

اعلام و تأکید فراغت از تحصیل دانشجویان حداکثر 2 ماه پس از دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-12:02

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir