معاونت تحصیلات تکمیلی

فراقت از تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی با ارائه پذیرش چاپ یک مقاله با IF بالاتر از 2

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-7:52

نامه شماره 5134 مورخ 94/9/3 مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص بند 2 صورتجلسه نود و چهارمین شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 94/8/26 مبنی بر پذیرش مقالات چاپ شده در مجلات با IF بالاتر از 2 و یا نمایه Q1 بعنوان جاگیزین شرط دو مقاله برای صدور مجوز دفاع از پایان نامه دکتری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/22-9:30

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94 می رساند که انتخاب واحد دانشجویان عادی در تاریخ 94/6/28 و دانشجویان پردیس خودگردان (مازاد شهریه پرداز) در تاریخ 94/6/31 انجام می گیرد.لازم به ذکر است شروع کلاسهای دانشجویان ارشد جدیدالورود از تاریخ 94/6/28 می باشد.

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/21-6:13

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد جدیدالورود مهر 94

 

برنامه دروس انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد گروه قارچ و انگل شناسی نیمسال اول 95-94

رديف

شماره درس

نام درس

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 95-94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/06/10-8:23

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که تاریخ انتخاب واحد دانشجویان عزیز در نیمسال اول 95-94 از شنبه 14 شهریور لغایت جمعه 20 شهریور می باشد.لازم به ذکر است دانشجویانی که برای اولین بار پایان نامه را اخذ می نمایند از طریق سیستم سما و کسانی که برای بار دوم به بعد پایان نامه را انتخاب می کنند از طریق مراجعه حضوری به آموزش دانشکده (خانم نامداری) به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

اتمام مهلت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی نیمسال جاری تا پایان مرداد ماه سال جاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/04/31-10:24

براساس راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (ارسالی طی نامه شماره 3/299/د مورخ 25/1/94) مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاد آور می گردد چنانچه دانشجویان مشمول ارائه این گزارش تا پایان مرداد ماه سال جاری اقدام به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی خود ننمایند علاوه بر قطع کمک هزینه تحصیلی، مجاز به انتخاب واحد برای نیمسال بعدی نخواهند بود.

لزوم دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشدی که ترم 2 و 3 تحصیلی را گذرانده اند

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/04/31-9:42

لازم است دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که ترم 2 و 3 تحصیل خود را تا پایان نیمسال جاری می گذرانند، جهت اخذ نوبت دفاع از پروپوزال به دفتر این معاونت مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پایان مرداد ماه سال جاری آخرین فرصت دفاع از پروپوزال برای دانشجویان مذکور می باشد.

تقویم آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/04/23-4:37

انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 95-94

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ارشد و Ph.D می رساند که تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 از شنبه 94/6/14 لغایت جمعه 94/6/20 خواهد بود. لذا دانشجویان عزیز باید در این فاصله زمانی از طریق سیستم سما انتخاب واحد نمایند و پس از این این تاریخ به علت غیر فعال بودن سیستم سما انتخاب واحد امکان پذیر نخواهد بود. لذا عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود و هیچ عذری پذیرفته نمی باشد و در این نیمسال دانشجوی بدون انتخاب واحد از تحصیل محروم می گردد.

محرومیت از تحصیل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/04/07-8:08

محرومیت از تحصیل

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دوره آموزشسی قانونی آنان به پایان رسیده و فرصت اضافی از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اخذ ننموده باشند از تحصیل محروم می گردند.دانشجویان عزیز باید تا قبل از انتخاب واحد و حداکثر تا تاریخ 94/4/15 درخواستهای تکمیل شده خود را به آموزش دانشکده تحویل نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل و انتخاب واحد آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir