معاونت تحصیلات تکمیلی

پیش شرط نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/23-10:29

براساس نامه شماره مدیر محترم 7137-95/11/20 مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص نگارش پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی بشرح ذیل می باشد:

زمان و شرط فارغ التحصیلی داوطلبان آزمون دکترای تخصصی Ph.D

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-5:28

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد داوطلب آزمون دکترای تخصصی Ph.D

داوطلبانی مجاز به شرکت در آموزمون مصاحبه می باشند که بر اساس مستندات موجود فراغت از تحصیل آنها در مقطع قبلی ثبت شده باشد در غیر اینصورت قبل از اعلام نتایج افرادی که واجد شرایط نباشند را از فهرست پذیرفته شدگان حذف خواهد نمود.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-10:18

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و Ph.D) می رساند که تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 از تاریخ چهارشنبه 95/10/29 لغایت سه شنبه 95/11/5 می باشد. لازم به ذکر است دانشجویانی که در مرحله پایان نامه هستند باید درس پایان نامه را از طریق سیستم سما انتخاب نمایند و از مراجعه به آموزش دانشکده خودداری نمایند. لازم به ذکر است تاریخ یاد شده قابل تمدید نمی باشد.

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/22-5:28

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

دانشجویان شهریه پرداز جهت اطلاع از بدهی و پرداخت شهریه خود از تاریخ 19/10/95 لغایت 22/10/95 به قسمت مالی سیستم سما مرجعه کرده و نسبت به بدهی خود اقدام نمایند.در غیر اینصورت فایل انتخاب واحد ترم جدید برای نامبردگان غیر فعال خواهد شد.

تصویب پروپوزال تا تاریخ 20/11/95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/10/18-5:45

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 94 می رساند دانشجویانی که تاکنون از پروپوزال خود در گروه و تحصیلات تکمیلی دفاع ننموده اند انتخاب واحد آنان جهت ترم جدید مسدود گردیده و به نامبردگان مهلت داده میشود که حداکثر تا تاریخ 95/11/20 پروپوزال تصویب شده خود را به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند در آن صورت امکان انتخاب واحد برای آنان در تاریخ حذف و اضافه 23 و 95/11/24 وجود خواهد داشت . در غیر اینصورت باید از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/06/21-4:35

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 96-95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-7:24

انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و Ph.D) از تاریخ 13 لغایت 19 شهریور ماه 95 خواهد بود.انتخاب واحد پایان نامه دانشجویان ارشد و  Ph.D از طریق ورود به سامانه سما انجام پذیر می باشد. خواهشمند است دانشجویان گرامی از مراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد پایان نامه خودداری نمایند. لازم به ذکر است که این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و عواقب عدم انتخاب واحد در زمان تعیین شده به عهده دانشجو خواهد بود.

ترتیب اسامی نویسندگان در نگارش مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/19-7:09

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی براساس بند سه صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بشرح ذیل است:

تحت هر شرایطی استاد راهنما بعنوان نویسنده مسئول و دانشجو با توافق استاد راهنما نفر اول یا دوم میباشد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir