معاونت تحصیلات تکمیلی

محرومیت از تحصیل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/04/07-8:08

محرومیت از تحصیل

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دوره آموزشسی قانونی آنان به پایان رسیده و فرصت اضافی از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اخذ ننموده باشند از تحصیل محروم می گردند.دانشجویان عزیز باید تا قبل از انتخاب واحد و حداکثر تا تاریخ 94/4/15 درخواستهای تکمیل شده خود را به آموزش دانشکده تحویل نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل و انتخاب واحد آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/04/06-7:24

دانشجویان دکتری تخصصی که از پروپوزال خود دفاع نموده اند چنانچه تا پایان مرداد ماه سال جاری گزارش شش ماهه پیشرفت کار خود را به واحد پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارائه ندهند مجاز به انتخاب واحد برای ترم بعدی نمی باشند و کمک هزینه تحصیلی آنها نیز قطع خواهد شد.

قابل ذکر است اولین گزارش مربوط به دفاع و تصویب پروپوزال در این معاونت می باشد.

اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان به متعهدین خدمت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/20-7:53

پیرو ارسال نامه شماره 3/2163 مورخ 124/2/94 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، نامه مذکور جهت اطلاع ضمیمه می گردد

مصادیق پایان نامه ها با محصول فن آورانه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/20-7:56

پیرو ارسال دستور جلسه شورای مورخ 93/12/27 دانشگاه ارسالی از سوی مدیر محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به پیوست دستورالعمل تعیین نمره و مصادیق پایان نامه هایی که محصول فن آورانه دارند ضمیمه می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir