معاونت تحصیلات تکمیلی

مصادیق پایان نامه ها با محصول فن آورانه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2015/05/10-11:26

پیرو ارسال دستور جلسه شورای مورخ 93/12/27 دانشگاه ارسالی از سوی مدیر محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به پیوست دستورالعمل تعیین نمره و مصادیق پایان نامه هایی که محصول فن آورانه دارند ضمیمه می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir