معاونت تحصیلات تکمیلی

اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان به متعهدین خدمت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/20-11:23

پیرو ارسال نامه شماره 3/2163 مورخ 124/2/94 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، نامه مذکور جهت اطلاع ضمیمه می گردد

مصادیق پایان نامه ها با محصول فن آورانه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/20-11:26

پیرو ارسال دستور جلسه شورای مورخ 93/12/27 دانشگاه ارسالی از سوی مدیر محترم مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به پیوست دستورالعمل تعیین نمره و مصادیق پایان نامه هایی که محصول فن آورانه دارند ضمیمه می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir