معاونت تحصیلات تکمیلی

شیوه برگزاری جلسات مجازی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/15-6:14

برنامه حضور کارشناسان تجصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/08-5:07

نشست مدیران دفتر طب ایرانی و مکمل با دانشجویان داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/03-6:56

فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/10-9:43

آشنایی با فرآیند برگزاری المپیاد علمی دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-6:33

تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مربوط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/24-6:40

پنجمین فن بازار ملی سلامت- 16 و 17 آبان ماه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/21-8:44

نخستین سمپوزیوم مطالعات میان رشته در علوم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/10-7:23

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تحصیلات تکمیلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir