کارگاه توجیهی و روش تدریس دانشجویان جدید مقطع دکتری تخصصی سال 99-98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویان جدید الورود گرامی لازم است در کارگاه توجیهی و روش تدریس که در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه در تاریخهای اول، دوم و سوم مهرماه سال جاری در محل تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

ارائه گواهی شرکت در کارگاه مذکور همچنین جهت ارتقا کمک هزینه سال اول به سال دوم الزامی می باشد.

برنامه کارگاه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir