لزوم ارائه فرم گزارش پیشینه پژوهش بعنوان پیش شرط جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لازم است کلیه دانشجویان عنوان پروپوزال خود را در سایت http://pishineh.irandoc.acir جستجو و از تکراری نبودن آن اطمینان حاصل نمایند. همچنین فرم گزارش پیشینه مربوطه را همراه با پروپوزال خود ارائه نمایند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir