قابل توجه دانشجویان گروه ایمنی شناسی و قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/06/05-14:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویان مشمولی که تا کنون اقدام به درخواست فرصت اضافی ننموده اند در لیست موجود در سایت ستاره قرمز برایشان ثبت شده و مجاز به انتخاب واحد نمی باشند، خواهشمند است توجه فرمایید.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir