قابل توجه دانشجویان گرامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-12:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باتوجه به تعمیرات اساسی کلیه کمدهای دانشکده، لطفاً در اسرع وقت نسبت به تخلیه کمدها (حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری) اقدام فرمایید. بدیهی است پس از این تاریخ، دانشکده هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتویات کمدهای مذکور نخواهد داشت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir