قابل توجه دانشجویان گرامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان جهت اطلاع و بکارگیری ضمیمه لینک ذیل می باشد.

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir