قابل توجه دانشجویان گرامی که ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار می باشند:

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-14:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویانی که از پروپوزال خود دفاع نموده و ملزم به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی می­باشند (کارشناسی ارشد گزارش 3 ماهه و دکتری تخصصی گزارش 6 ماهه)، فرم مربوطه را از سایت این معاونت دریافت و حداکثر تا پایان ماه جاری گزارش مذکور را به این حوزه ارائه نمایند.

بدیهی است دانشجویانی که گزارش فوق را ارائه ننمایند مجاز به انتخاب واحد جهت ترم بعدی نمی باشند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir