قابل توجه دانشجویان جدید الورود

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ضمن خیر مقدم به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی میرساند که:

با توجه به هماهنگیهای بعمل آمده لازم است در جلسه توجیهی آشنایی با دوره آموزشی و کارگاه روش تدریس ویژه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که در تالار نفیس (پشت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی) در تاریخهای ذیل برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

 سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه     مورخ    10،11، 12 مهر ماه

شرکت دانشجویان Ph.D در کارگاه روش تدریس و ارائه گواهی مربوطه یکی از شروط ارتقاء کمک هزینه تحصیلی از سال 1 به 2 میباشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir