قابل توجه استادان محترم و دانشجویان گرامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/31-6:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

با توجه به ضرورت داشتن مدرکی دال بر گذراندن کارگاههای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی جهت انجام برخی پژوهشها، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه دو روزه کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخهای 18 و 19 خرداد ماه سال جاری نموده است. اطلاعات تکمیلی در سایت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه اعلام خواهد شد.

نامه مربوطه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir