فراخوان حمایت از ایده و پایان نامه خلاقانه از سوی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/07-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در نظر دارد به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت دانشجویان از تحقیقات و پروژه های کاربردی مورد نیاز آن سازمان در حوزه های رفاه، سیاست گذاری اجتماعی، اقتصاد سلامت، سرمایه گذاری و محاسبات بیمه ای حمایت نماید.

علاقمندان می توانند به سایت آن سازمان مراجعه و اطلاعات تکمیلی را دریافت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir