شیوه نامه اجرایی حضور تمام وقت تحصیل دانشجویان Ph.D در سایت جاگذاری شد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در راستای اجرای هماهنگ مقررات و  به منظور وحدت رویه و نظارت بر رعایت حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تخصصی شیوه نامه حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تخصصی تدوین و در سایت این معاونت جاگذاری گردید. لازم است دانشجویان گرامی مطابق با آیین نامه مذکور در محل تحصیل حضور یابند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir