شرایط و ضوابط استعدادهای درخشان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دانشجویان گرامی متن نامه ارسالی از وزاتخانه و شرایط و ضوابط استعدادهای درخشان در لینکهای ذیل جاگذاری شد:

شرایط و ضوابط استعدادهای درخشان (نامه وزارتخانه)

شرایط وضوابط استعدادهای درخشان (جدول وروداطلاعات)

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir