تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-13:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به تغییر تاریخ شروع کلاسها و تاریخ حذف و اضافه، تقویم آموزشی مجدداً در سایت این معاونت جاگذاری شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir