تغییر شرایط ارتقا کمک هزینه تحصیلی از سال 4 به سال 5

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به تغییر شرایط ارتقا کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی از سال 4 به سال 5 از دانشجویان دکتری تخصصی که مشمول  ارتقا مذکور می گردند، دعوت می گردد تا با ارائه مدارک لازم نسبت به ارتقا کمک هزینه تحصیلی اقدام نمایند. لطفاً شرایط ارتقا را در فرمهای مربوطه در قسمت فعالیتها: دکتری تخصصی: آیین نامه ها، دستورالعملها و فرمها مطالعه فرمایید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir