برگزاری سمپوزیوم "سلول درمانی: کاربردها و چالشها" و کارگاه "جوانسازی پوست با استفاده از تزریق فیبروبلاست های اتولوگ"

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-8:29

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir