برگزاری اولین سمپوزیوم استفاده از سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در دوره نوزادی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-8:20

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir