افزودن فرم سهمیه حق التدریس به فرمهای موجود

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان ارائه فرم "سهمیه حق التدریس استادان" هنگام دفاع از پروپوزال می باشد. ولی چنانچه هنگام دفاع از پروپوزال فرم بر روی سایت موجود نبوده  دانشجویان همچنان موظف به ارائه فرم مذکور می باشند. در غیر اینصورت برای انتخاب واحد ترم بعدی با مشکل مواجه خواهند شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir