معاونت تخصصی و فوق تخصصی

آزمون شفاهی فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/23-13:13

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – اردیبهشت ماه 1394

8446

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/02-11:11

846565489

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir