معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اصلاحیه کلید آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1394

تاریخ ایجاد شنبه,2015/08/15-11:32

نتایج جلسه رسیدگی به اعتراضات سوالات آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی مورخ 1394/5/8

 رشته های مختلف تخصصی

ردیف

نام رشته

کلید نتایج آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1394

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2015/07/30-15:23

راهنمای دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/07/29-10:42

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/06/23-9:08

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیاری سال 1394

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ مورخ 1394/2/31

تاریخ ایجاد شنبه,2015/05/23-14:52

محل برگزاری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/05/20-8:15

محل دریافت اعتراضات داوطلبان آزمون فلوشیپ و محل برگزاری آزمون کتبی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه (skill lab) واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir