معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اطلاعیه ثبت نام دستیاری سال 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/14-10:25

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و دومین دوره ..................

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فلوشیپ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/01-8:30

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فلوشیپ

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فوق تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/01-8:37

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره فوق تخصصی ......

اصلاحیه کلید آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1394

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-11:32

نتایج جلسه رسیدگی به اعتراضات سوالات آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی مورخ 1394/5/8

 رشته های مختلف تخصصی

ردیف

نام رشته

کلید نتایج آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1394

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/05/08-15:23

راهنمای دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/05/07-10:42

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/04/02-9:08

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیاری سال 1394

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ مورخ 1394/2/31

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/02-14:52

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir