معاونت تخصصی و فوق تخصصی

همکاری مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-6:49

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1395/4/15 در مورد نوع همکاری و قدردانی از مراکز آموزشی درمانی همکار در عرصه پژوهش دانشجویان:

اطلاعیه دومین آزمون پذیرش دستیار پزشکی خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/05/11-5:27

زمان برگزاری مراحل اول و دوم دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده (سال تحصیلی 96-1395) به روزهای پنجشنبه تاریخ 1395/6/25 و جمعه تاریخ 1395/6/26 تغییر نموده و زمان ثبت نام سایر داوطلبان جدید نیز بعداً در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

اطلاعیه ثبت نام فلوشیپ سال 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/05/10-8:14

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سی و سومین دوره آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ 1395/2/30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/03-4:23

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ 1395/2/30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

رفرانس فلوشیپ صرع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/25-12:22

رفرانس فلوشیپ صرع

اطلاعیه ثبت نام دستیار پزشک خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/08-10:03

 ثبت نام پذیرفته شدگان دستیار تخصصی پزشک خانواده

تمدید ثبت نام اینترنتی فلوشیپ

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-8:57

تمدید ثبت نام اینترنتی آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیبپ) اردیبهشت ماه سال 1395

سمپوزیوم جهانی جراحان مغز واعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/30-6:09

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی جراحان مغز و اعصاب

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir