معاونت تخصصی و فوق تخصصی

برگزاری اولین دوره انتخابات

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/26-11:44

اولین جلسه شورای عمومی دستیاران

اطلاعیه آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/03-11:10

اطلاعیه اولین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده سال تحصیلی 95-1394

برنامه کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی 95-1394دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/06/18-11:48

 برنامه کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی 95-1394 رشته های مختلف تخصصی

 

اطلاعیه ثبت نام دستیاری سال 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/14-10:25

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و دومین دوره ..................

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فلوشیپ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/01-8:30

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فلوشیپ

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان فوق تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/01-8:37

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دوره فوق تخصصی ......

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir