معاونت تخصصی و فوق تخصصی

قابل توجه دستیاران رشته مختلف تخصصی ورودی سال تحصیلی 96-95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/07-13:59

برای دریافت برنامه زمان بندی کارگاههای توانمند سازی اینجا را کلیک نمایید.

اطلاعیه ثبت نام دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1395/07/03-12:50

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری

اطلاعیه کارگاه های توانمند سازی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/07/03-12:43

«اطلاعیه شماره 1- در مورد شرکت پذیرفته شدگان دستیاری دوره 43 در کارگاه های توانمند سازی»

اطلاعیه چهل و سومین دوره

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/06/31-14:34

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری

همکاری مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/05/30-10:19

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1395/4/15 در مورد نوع همکاری و قدردانی از مراکز آموزشی درمانی همکار در عرصه پژوهش دانشجویان:

اطلاعیه دومین آزمون پذیرش دستیار پزشکی خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/05/11-8:57

زمان برگزاری مراحل اول و دوم دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده (سال تحصیلی 96-1395) به روزهای پنجشنبه تاریخ 1395/6/25 و جمعه تاریخ 1395/6/26 تغییر نموده و زمان ثبت نام سایر داوطلبان جدید نیز بعداً در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

اطلاعیه ثبت نام فلوشیپ سال 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/05/10-11:44

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سی و سومین دوره آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ 1395/2/30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/03-7:53

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ 1395/2/30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir