معاونت تخصصی و فوق تخصصی

همایش آشنایی دانشجویان با فرآیند برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

تاریخ ایجاد دوشنبه,2016/12/26-8:33

قابل توجه دستیاران رشته مختلف تخصصی ورودی سال تحصیلی 96-95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2016/09/28-13:59

برای دریافت برنامه زمان بندی کارگاههای توانمند سازی اینجا را کلیک نمایید.

اطلاعیه ثبت نام دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,2016/09/24-12:50

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری

اطلاعیه کارگاه های توانمند سازی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,2016/09/24-12:43

«اطلاعیه شماره 1- در مورد شرکت پذیرفته شدگان دستیاری دوره 43 در کارگاه های توانمند سازی»

اطلاعیه چهل و سومین دوره

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2016/09/21-14:34

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری

همکاری مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,2016/08/20-10:19

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1395/4/15 در مورد نوع همکاری و قدردانی از مراکز آموزشی درمانی همکار در عرصه پژوهش دانشجویان:

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir