معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اطلاعیه آزمون ارتقا 1396

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-12:37

اطلاعیه برگزاری آزمون ارتقا سال 1396

اطلاعیه ثبت نام پزشکی خانواده 1396

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/06/13-14:08

اطلاعیه آزمون پذیرش دستیار دوره فلوشیپ 96

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/05/07-8:44

به اطلاع می رساند آزمون کتبی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1396 رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/2/21 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس جهت دریافت کارت ورود به جلسه به واحد آموزش تخصصی در محل دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

راهنمای آزمون پذیرش دستیاری سال 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/05/02-7:59

تمدید زمان ثبت نام فلوشیپ 1396

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/04/05-11:26

اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/02/08-14:36

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir