معاونت تخصصی و فوق تخصصی

دستور العمل و ظرفیت آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:28

رفرنس فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-9:21

پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ اردیبهشت ماه 1397

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-14:31

اطلاعیه آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ اردیبهشت 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-14:21

قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ اردیبهشت ماه 1397

اسامی داوطلبانی که پس از رسیدگی به اعتراضات سؤالات آزمون کتبی و بررسی مجدد سؤالات توسط هیئت ممتحنه رشته های مربوطه واجد شرایط شرکت در آزمون شفاهی فلوشیپ می باشند، به شرح زیر است.

لازم است داوطلبان محترم رأس ساعت 8:15 صبح روز یکشنبه مورخ 16/2/1397 در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برای انجام آزمون شفاهی حضور یابند.

ویتره و رتین

دکتر کوروش قارویی

اطلاعیه آزمون پذیرش دستیاری مورخ 97/2/6

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-10:16

قابل توجه داوطلبان شرکت در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ 1397/2/6

اطلاعیه آزمون فلوشیپ اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-10:21

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (1397)

1-آزمون کتبی روز پنج شنبه مورخ 1397/2/13  در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

2- داوطلبان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه می توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/2/11 به واحد معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

دستورالعمل و جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1397

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/03-9:45

اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/03-9:48

اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران ورودی سال 96 رشته های تخصصی

زمان برگزاری از 1396/6/19 تا 1396/6/30

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir