معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/22-8:52

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-7:16

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-7:59

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-8:54

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-7:08

دستور العمل و ظرفیت آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-12:58

رفرنس فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-6:51

پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ اردیبهشت ماه 1397

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-11:01

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir