معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/12-7:15

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی فلوشیپ 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-12:04

اطلاعیه فوری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-8:17

به دلیل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و قرنطینه بودن پردیس دانشگاه، محل برگزاری آزمون کتبی فلوشیپ در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) می باشد. داوطلبان می توانند از بلوار صفه درب ورودی پرسنل مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) به مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه مراجعه نمایند. 

اطلاعیه آزمون فلوشیپ جراحی عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-5:48

اطلاعیه آزمون فلوشیپ 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-5:43

اعلام منابع آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-6:22

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون فلوشیپ در خرداد ماه 1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-8:50

اطلاعیه فوری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-10:34

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir