معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اصلاحیه منابع آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/03-9:09

منابع آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/03-9:07

اطلاعیه مرحله دوم آزمون شفاهی فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/31-11:30

اطلاعیه برگزاری آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/06/26-7:52

اطلاعیه آزمون مجدد شفاهی پذیرش دستیار فلوشیپ

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-10:14

اطلاعیه ثبت نام فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/06/12-8:02

نتایج آزمون فلوشیپ 99

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/10-6:08

اطلاعیه آزمون پذیرش دستیار تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-6:08

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir