برگزاری اولین دوره انتخابات

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/26-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه شورای عمومی دستیاران تخصصی دانشکده پزشکی جهت انتخاب اعضای مجمع دستیاران تخصصی در روز چهارشنبه مورخ 23/10/94 از ساعت 13 در محل سالن کنفرانس شهید مطهری مرکز آموزشی درمانی الزهراء برگزار گردید. ابتدا جناب آقای دکتر محمدی زاده قائم مقام محترم معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی توضیحاتی در خصوص مجمع دستیاران و اهداف تعیین شده در راستای این امر برای حاضرین بیان نمودند و تشکیل این مجمع را از اهداف مدیریت دانشکده بیان نمودند. سپس جناب آقای دکتر زمانی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی سخنانی پیرامون این مجمع و انتخابات مذکور بیان نمودند.  در ادامه دستیاران کاندید در مجمع به معرفی اجمالی از خود و اهداف و برنامه هایشان پرداختند. در بخش پایانی این مراسم دستیاران تخصصی آرای خود به منتخبین را به صندوق اخذ رای ریختند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir