اطلاعیه فوری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به دلیل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و قرنطینه بودن پردیس دانشگاه، محل برگزاری آزمون کتبی فلوشیپ در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) می باشد. داوطلبان می توانند از بلوار صفه درب ورودی پرسنل مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) به مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه مراجعه نمایند. 

اسلاید شو تخصصی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir