اطلاعیه ثبت نام دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1395/07/03-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir