اطلاعیه آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ اردیبهشت 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-14:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ اردیبهشت ماه 1397

اسامی داوطلبانی که پس از رسیدگی به اعتراضات سؤالات آزمون کتبی و بررسی مجدد سؤالات توسط هیئت ممتحنه رشته های مربوطه واجد شرایط شرکت در آزمون شفاهی فلوشیپ می باشند، به شرح زیر است.

لازم است داوطلبان محترم رأس ساعت 8:15 صبح روز یکشنبه مورخ 16/2/1397 در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) برای انجام آزمون شفاهی حضور یابند.

ویتره و رتین

دکتر کوروش قارویی

دکتر محمد ملک احمدی

جراحی ستون فقرات

دکتر سعید فرزین نیا

دکتر سهیل فلاح پور

اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر پرهام استوان

دکتر علی اصغر الماسی

دکتر محمد بیدمشکی

دکتر سلمان خامی

دکتر فرزاد شاه سنایی

دکتر سید محمد کرمانی القریشی

سم شناسی بالینی

دکتر مهدی رضایی

دکتر محبوبه کوشکیان

بیهوشی قلب

دکتر محمد کاظم رضایی

روانپزشکی عصبی

دکتر فاطمه رجبی

جراحی عمومی درون بین

دکتر محمود حیدری

دکتر حسین طاهری نساج

دکتر حمید میرزایی

قرنیه

دکتر فاطمه رحیمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir