امور هیئت علمی

راه اندازی کانال توسعه آموزش پزشکی در پیام رسان بله

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-7:45

به منظور گسترده تر ساختن دامنه اطلاع رسانی برنامه و فعالیت های توسعه ای آموزش به کلیه دست اندکاران حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی کشور، کانال توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان کانال اطلاع رسانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت با آدرسhttps://ble.im/HPEdevelopment

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-7:43

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « اخلاق در پژوهش» در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ چهارشنبه ۱۲-۱۰  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-7:43

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « الگوی تدریس پیش سازمان دهنده» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۱۲-۸  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فریبا حقانی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-7:42

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « EBM در آموزش» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۹/۰۰-۷/۱۵  برگزار می گردد.
مکان: بیمارستان فیض
مدرس: سرکار خانم دکتر زهرا امينی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-10:08

کارگاه آموزشی « روش تدریس مقدماتی» در تاریخ  ۱۵ آذر ۹۷ پنج شنبه  ۱۲-۸  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر اطهر امید
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

قابل توجه کلیه اعضا محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-10:25

بر اساس بند سوم مصوبات چهلمین شورای دانشگاه مورخ  مرداد ماه ۱۳۹۷ "آیین نامه توانمندسازي اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در دوره های مهارتی (عمومی)"

برنامه هم اندیشی اساتید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-10:25

برنامه هم اندیشی اساتید و اعضای هیات علمی در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ با عنوان خانواده بهشتی در سایت توانمند سازی اساتید و پیوست خبر قرارداده شده است.

برنامه

 

مرحله قابل انجام نخواهد بود. فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-10:22

به منظور جهت دهی به فعالیت های نوآورانه آموزشی در قالب طرح های منسجم و پرمحتوا و به منظور حمایت مالی از طرح های نوآورانه آموزشی متناسب با نیازهای ملی، ومنطقه ای، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اقدام به فراخوانی پروپوزالهای پیشنهادی کرده است. برای دریافت راهنمای مجریان و فرم خام پروپوزال بر روی هر عنوان کلیک کنید.

صفحات

Subscribe to RSS - امور هیئت علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir