امور هیئت علمی

پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-13:19

مصاحبه داوطلبان پانزدهمین دوره فراخوان در تاریخ 97/03/29 در دانشکده پزشکی برگزار می شود.

مدارک لازم برای سفرهای علمی اساتید

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/13-15:04

مدارک لازم برای سفرهای علمی اعضاء محترم هیئت علمی شامل شرکت در کنگره با درخواست هزینه؛ فقط حکم ماموریت بدون هزینه سفر، دوره مشاهده کری و فرصت مطالعاتی را در قسمت روابط بین الملل، فرم ها و دستورالعمل ها ملاحظه فرمایید

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-9:30

برای مشاهده و دانلود فرم های مربوط به کنگره های خارج از ایران، فرصت مطالعاتی و... به منوی امورروابط بین الملل و بین دانشگاهی مراجعه فرمایید.

صفحات

Subscribe to RSS - امور هیئت علمی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir