امور هیئت علمی

کارگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-10:53

کارگاه آموزشی « مرور سیستماتیک» در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ پنجشنبه ۱۲-۸  برگزار می گردد.
مکان: تالار زیتون
مدرس: سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه پذیرش دانشجوی اتباع غیرایرانی (خارجی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-14:32

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-14:30

کارگاه آموزشی « ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال با تاکید بر رویکردهای نرم افزاری (نجما)» در تاریخ ۹۷/۱۰/۴ سه شنبه ساعت ۱۳-۸ برگزار می گردد.
مکان: تالار زیتون
مدرس: جناب آقای دکتر شهرام شایان
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

راه اندازی کانال توسعه آموزش پزشکی در پیام رسان بله

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-10:15

به منظور گسترده تر ساختن دامنه اطلاع رسانی برنامه و فعالیت های توسعه ای آموزش به کلیه دست اندکاران حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی کشور، کانال توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان کانال اطلاع رسانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت با آدرسhttps://ble.im/HPEdevelopment

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-10:13

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « اخلاق در پژوهش» در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ چهارشنبه ۱۲-۱۰  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فیروزه زارع فراشبندی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-10:13

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « الگوی تدریس پیش سازمان دهنده» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۱۲-۸  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر فریبا حقانی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-10:12

«قابل توجه کليه اعضاء محترم هيأت علمی»

کارگاه آموزشی « EBM در آموزش» در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ دوشنبه ۹/۰۰-۷/۱۵  برگزار می گردد.
مکان: بیمارستان فیض
مدرس: سرکار خانم دکتر زهرا امينی
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

اطلاعیه کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-12:38

کارگاه آموزشی « روش تدریس مقدماتی» در تاریخ  ۱۵ آذر ۹۷ پنج شنبه  ۱۲-۸  برگزار می گردد.
مکان: کلبه یادگیری
مدرس: سرکار خانم دکتر اطهر امید
ثبت نام در سایت edc.mui.ac.ir

ثبت نام آنلاين:    wshpay.mui.ac.ir
تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۳۶۵

صفحات

Subscribe to RSS - امور هیئت علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir