امور هیئت علمی

افزایش آشنایی اعضای هیات علمی با نرم افزارهای کاربردی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/29-10:58

برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی پیمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:53

در روز پنجشنبه مورخ 99/04/19 مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم جذب هیات علمی با حضور 60 نفر متقاضی در قالب 14 گروه آموزشی در دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسات مدیر و اعضای هیات علمی گروه های آموزشی، نمایندگان دانشکده و هیات جذب دانشگاه  از ساعت 7:30 لغایت 12  از متقاضیان رشته های مختلف مصاحبه به عمل آوردند.

برگزاری جلسه مصاحبه هفدهمین فراخوان تعهدات قانونی Ph.D

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:56

در روز دوشنبه مورخ 99/04/16 از ساعت 10 الی 12 جلسه مصاحبه متقاضیان فرخوان تعهدات قانونی Ph.D در دانشکده پزشکی برگزار گردید.  این جلسه با حضور نمایندگان 7 گروه آموزشی و نمایندگان هیات جذب دانشگاه ، دانشکده و تعداد 8 نفر از متقاضیان در تالار ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم هیات علمی ( به صورت پیمانی )

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:53

در روز دوشنبه 99/04/16 از ساعت 9:30 صبح جلسه مصاحبه از متقاضیان شرکت کننده در شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی در ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی با حضور 7 نفر از نمایندگان گروه معارف اسلامی، هیات جذب دانشگاه و دانشکده پزشکی و 12 نفر از متقاضیان برگزار گردید. 

متقاضيان شركت در شانزدهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها/دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/16-9:49

اطلاعیه پنجمین فراخوان تبدیل تعهدات مقطع Ph.D از غیر هیات علمی به هیات علمی دانشکده ها/ پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/16-9:49

به اطلاع کلیه متقاضیان تبدیل تعهدات قانونی مقطع Ph.D از غیر هیات علمی به هیات علمی دانشکده ها/ پژوهشکده ها ومراکز تحقیقاتی که حداقل یکسال از تعهدات قانونی خود را بصورت غیر هیأت علمی گذرانده اند و درخواست تبدیل وضعیت تعهدات قانونی دارند، می رساند مدارک و مستندات خود را ادامه مطلب

مهلت ثبت نام در هفتیمن فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع Ph.D بهمن ماه۹۸ تمدید شد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/11-6:21

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور تأمین نیازهای آموزشی خود در گروههای آموزشی، بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی مصوب شانزدهمین جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ ۹۵/۰۸/۹ و مصوبه سی و یکمین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۹۶/۰۹/۲۲، فراخوان تعهدات قانونی را در رشته هاي مورد نیاز بصورت هیات علمی یا غیر  هیات علمی (با وظایف هیات علمی)  برگزار مي‌نمايد.ضمنا متقاضیان رشته های علوم تشریحی، روانشناسی سلامت و یا روانشناسی بالینی نیز می توانند در سامانه ثبت نام نمایند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-8:24

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش، جناب آقای دکترمجتبی رحیمی به عنوان معاون امور هیات علمی و ارتباطات بین الملل دانشکده منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to RSS - امور هیئت علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir