امور هیئت علمی

آگهی برگزاری آزمون های زبان و علم سنجی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-9:56

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در پانزدهیم فراخوان استخدام هیات علمی پیمانی و فراخوان تعهدات قانونی می رساند آزمون های زبان و علم سنجی بر اساس جدول زیر انجام می گیرد. لازم به ذکر است:

1. کلیه داوطلبان براساس برنامه زمانبندی اعلام شده راس ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم می رساندد.

2. آزمون زبان انگلیسی در 4 حیطه شنیداری، خواندن، درک مطلب و نوشتن برگزار می گردد.

3. کلیه شرکت کنندگان کارت ملی، خودکار، مداد و پاک کن همراه داشته باشند.

 

پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-13:19

مصاحبه داوطلبان پانزدهمین دوره فراخوان در تاریخ 97/03/29 در دانشکده پزشکی برگزار می شود.

مدارک لازم برای سفرهای علمی اساتید

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/13-15:04

مدارک لازم برای سفرهای علمی اعضاء محترم هیئت علمی شامل شرکت در کنگره با درخواست هزینه؛ فقط حکم ماموریت بدون هزینه سفر، دوره مشاهده کری و فرصت مطالعاتی را در قسمت روابط بین الملل، فرم ها و دستورالعمل ها ملاحظه فرمایید

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-9:30

برای مشاهده و دانلود فرم های مربوط به کنگره های خارج از ایران، فرصت مطالعاتی و... به منوی امورروابط بین الملل و بین دانشگاهی مراجعه فرمایید.

Subscribe to RSS - امور هیئت علمی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir