اخبار گروه سم شناسی بالینی

فصول امتحان پایان ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-8:49

جهت دریافت فایل مربوط به فصول امتحان پایان ماه روی لینک مربوطه کلیک فرمائیدفصول امتحان اینترنی  فصول امتحان اکسترنی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir