اخبار گروه سم شناسی بالینی

فرارسیدن لیالی قدر بر شما مبارک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:01

لیلة القدر خیر من الف الشهر

مسمومیت ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/16-8:32

طرح درس های سم شناسی بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-11:29

جهت دریافت طرح درس های سم شناسی بالینی جناب آقای دکتر دوروشی به قسمت برنامه عملیاتی مراجعه فرمائید

یا اینجا را کلیک کنید

شرح وظایف اینترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-8:52

فصول امتحان پایان ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-8:49

جهت دریافت فایل مربوط به فصول امتحان پایان ماه روی لینک مربوطه کلیک فرمائیدفصول امتحان اینترنی  فصول امتحان اکسترنی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir