اخبار گروه سم شناسی بالینی

امتحان پایان بخش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-21:09

امتحان کارورزان در تاریخ 30/5/96 بصورت شفاهی و کتبی در بیمارستان خورشید انجام خواهد شد

کنفرانس مسمومیتها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-21:07

کنفرانس یکروزه سمومیتهای شایع در تاریخ 96/5/12 در سالن گسترش دانشگاه برگذار میگردد

امتحان کارورزان در روز سه شنبه مورخ 96/3/30 راس ساعت 8 صبح دربیمارستان خورشیدبرگزار می گردد.

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-21:04

مصوبات مربوط به قانون اعزام و همراهی بیمار توسط اینترن در مراکز آموزشی درمانی ابلاغی از ریاست محترم دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-21:00

سرفصل

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:07

فرارسیدن لیالی قدر بر شما مبارک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:01

لیلة القدر خیر من الف الشهر

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir