اخبار گروه سم شناسی بالینی

امتحان کارورزان در روز سه شنبه مورخ 96/3/30 راس ساعت 8 صبح دربیمارستان خورشیدبرگزار می گردد.

تاریخ ایجاد دوشنبه, 29/03/1396 - 21:04

مصوبات مربوط به قانون اعزام و همراهی بیمار توسط اینترن در مراکز آموزشی درمانی ابلاغی از ریاست محترم دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه, 29/03/1396 - 21:00

سرفصل

تاریخ ایجاد دوشنبه, 22/03/1396 - 10:07

فرارسیدن لیالی قدر بر شما مبارک

تاریخ ایجاد دوشنبه, 22/03/1396 - 10:01

لیلة القدر خیر من الف الشهر

مسمومیت ها

تاریخ ایجاد سه شنبه, 16/03/1396 - 08:32

طرح درس های سم شناسی بالینی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 10/11/1395 - 11:29

جهت دریافت طرح درس های سم شناسی بالینی جناب آقای دکتر دوروشی به قسمت برنامه عملیاتی مراجعه فرمائید

یا اینجا را کلیک کنید

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir