اخبار گروه سم شناسی بالینی

طرح درس های سم شناسی بالینی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 10/11/1395 - 11:29

جهت دریافت طرح درس های سم شناسی بالینی جناب آقای دکتر دوروشی به قسمت برنامه عملیاتی مراجعه فرمائید

یا اینجا را کلیک کنید

شرح وظایف اینترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/11/1395 - 08:52

فصول امتحان پایان ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/11/1395 - 08:49

جهت دریافت فایل مربوط به فصول امتحان پایان ماه روی لینک مربوطه کلیک فرمائیدفصول امتحان اینترنی  فصول امتحان اکسترنی

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir