اخبار گروه سم شناسی بالینی

راهنما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/23-9:52

تبریک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-13:22

فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه را به همه همکاران عزیز تبریک عرض می کنیم

سال نو مبارک

دستورالعمل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-9:14

فراخوان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/16-11:11

دعوت به همکاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/16-11:09

رفرنس ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:29

ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-9:22

ثبت نام آزمون پیش کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-9:23

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir