96/7/7- تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدنبال تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتدای مهرماه اکسترن ها در بخش مسمومین حضور نمی یابند و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد در بخش حضور خواهند داشت. برنامه جدید ویزیت بخش و ICU مسمومین در سایت گروه قرار گرفته است.

صمیمانه و از طرف کلیه اساتید و پرسنل بخش مسمومین حضور فلوشیپ جدید جناب دکتر ذوفقاری متخصص محترم طب اورژانس را که سومین فلوشیپ این گروه می باشند  خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم.

لوگوی سم شناسی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir