کنفرانس مسمومیتها

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/15-21:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس یکروزه سمومیتهای شایع در تاریخ 96/5/12 در سالن گسترش دانشگاه برگذار میگردد

لوگوی سم شناسی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir