منابع درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهار فایل و پاورپوینت جدید درسی در منابع آموزشی کارورزی برای استفاده کارورزان افزوده شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir