منابع درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شش پاورپوینت آموزشی در منابع درسی کارورزان در سایت گروه سم شناسی بالینی بارگزاری شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir