فرارسیدن لیالی قدر بر شما مبارک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لیلة القدر خیر من الف الشهر

لوگوی سم شناسی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir