تبریک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه بندگی و خودسازی را به همه همکاران عزیز تبریک عرض می کنیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir