تبریک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-5:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

انتخاب مجدد و شایسته سرکارخانم دکتر نسترن ایزدی مود را به مدیریت گروه سم شناسی بالینی، خدمت همه همکاران محترم گروه تبریک و تهنیت عرض می کنیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir