تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آغاز سال تحصیلی جدید (99-98) را به تمامی اساتید دستیاران، دانش پژوهان و همکاران عزیز تبریک عرض می کنیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir