برگزاری کلاس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز یکشنبه 23/4/98 کلاس آموزشی تظاهرات ریوی در مسمویت ها  توسط گروه سم شناسی در تالار زیتون ساختمان آموزش مداوم دانشگاه برگزار گردید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir