بازدید دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان از بخش مسمومین

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/07-11:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بازدید دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و معاونت سلامت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان ازبخش در پنجمین روز هفته ی مسمومین

این بازدید در روز شنبه مورخ پنجم آبان ماه97 با حضور آقای دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ، آقای دکتر سلیمانی ،مدیران معاونت سلامت شهرداری اصفهان ،آقای دکتر سامی ریاست محترم بیمارستان  و اعضای هیئت علمی گروه سم شناسی بالینی برگزار گردید و در خصوص

مشکلات و کمبود های بخش با رویکرد ویژه به خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برای درمان بیمار مسموم گفتگو شد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir